Ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden

Ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden 

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af

Table By Copenhagen ApS, Gydevang 41 – 3450 Allerød, Cvr 40216960

 

 

Kopiering mv.

Artikler , fotografier , grafik og andet , der offentliggøres på Quickfinder.dks hjemmesider , tilhører Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) og stilles udelukkende til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene for fysiske personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personlig brug for husstanden , hvilket typisk vil omfatte din ægtefælle og børn , jf. ophavsretslovens § 12.

Du må dog ikke uden skriftligt samtykke fra Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS), kopiere , genudsende , uploade , sende , overføre eller distribuere indholdet af den besøgte hjemmeside , herunder tekst , billeder , lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

 

Links.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) ønsker at gøre det let for brugere at tilgå indhold på Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider

Brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er ikke tilladt , men kan ske efter forudgående skriftlig aftale med Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS)

Du har derfor en mulighed for at linke til forsiden af den besøgte hjemmeside eller til en specifik annonce , som du omtaler på eksempelvis din egen hjemmeside eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en annonce fra en af Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider på din hjemmeside/blog eller i en e-mail , er det god citatskik , at du samtidig linker til den oprindelige annonce.

Det er ikke tilladt at etablere links til Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider på en sådan måde , at en hjemmeside fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde , så Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider kommer til at se ud , som om den er en del af en anden hjemmeside , medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS)

Overtrædelser medfører krav om erstatning , vederlag og godtgørelse.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites , som Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer på Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider.

 

Vilkår for brug af hjemmesiden.

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem , før du bruger Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider. Ved at bruge en hjemmeside , administreret/ejet af ovenfor nævnte juridiske ejer , accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne , beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser , som du er bundet af.

 

Vilkår og Betingelser.

 

Særlige regler for brugerbaseret sites.

Herunder kan du læse , hvilke regler der gælder for indlæg som du og andre brugere selv lægger på hjemmesiderne eller indsender , der udbydes af Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS). Du er ansvarlig for , at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning , herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder , eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

 

Oprettelse.

Alle kan oprette sig som bruger af Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider. Som bruger accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet , som foretages i dit brugernavn. Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

 

Brugergenereret indhold – generel regel.

Generelt gælder det , at brugerne er ansvarlige for alle nyheder , kommentarer , billeder eller andet indhold , de uploader på den besøgte hjemmeside. Ved at levere indhold forpligter brugeren sig til at holde udbyderen skadesløs.

 

Ingen censur eller redigering.

Den store mængde indhold , der offentliggøres , gør det umuligt for os som udbyder at overvåge alle aktiviteter. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for indhold , som brugerne leverer , og for at du som bruger kan blive udsat for indhold , som du finder anstødeligt , fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender , at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold , men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold , som offentliggøres via den besøgte hjemmeside , hvis det er i modstrid med ånden i eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

 

Overdragelse af rettigheder.

Ved at uploade indhold til den besøgte hjemmeside indestår du for:

 • at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale , du leverer , og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser.
 • at alle informationer , du leverer , er sande , nøjagtige , aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser.
 • at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe.

For alle informationer og alt materiale , du leverer til den besøgte hjemmeside , gælder , at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS). Som udbyder kan vi samt vores samarbejdspartnere uden at spørge om din tilladelse henvise til og omtale dit indhold i vores andre medier på tværs af vores titler og i andre formater. Ønsker vi at bringe selve dit indhold/materiale på andre medier , sites og tjenester må vi også dette uden dit samtykke.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) har ret til at bruge alt , hvad du overfører eller fremsender til ethvert formål. Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) må desuden anvende alle ideer , koncepter , teknikker og knowhow indeholdt i det , du har sendt til hjemmesiden , til et hvert formål. Dette kan blandt andet betyde udvikling , produktion og markedsføring af produkter under anvendelse af sådan information.

Enhver form for kommunikation eller materiale , som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde – dette kan fx være data , kommentarer , spørgsmål , forslag eller lignende – vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

 

Regler for indholdet:

Du accepterer , at du aldrig må uploade , e-maile eller på anden måde levere indhold:

 • som er ulovligt , skadeligt , truende , chikanerende , nedsættende , ærekrænkende , injurierende , pornografisk , eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige.
 • som krænker , fornedrer , intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion , køn , seksuelle orientering , race , etnicitet , alder eller handicap.
 • som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv , eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe , eller som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse.
 • som er usandt , vildledende , bedragerisk , misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider.
 • som krænker et patent , varemærke , forretningshemmelighed , copyright eller anden rettighed.
 • som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre.
 • som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring , herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil , junk mail , spam , kædebreve , pyramidespil eller uopfordrede reklamer.
 • som udgør eller indeholder nogen form for annoncering eller kundehvervning , hvis indholdet offentliggøres på den besøgte hjemmeside , som ikke er beregnet til netop det formål , eller hvis indholdet er e-mails til brugere af den besøgte hjemmeside , som har frabedt sig at blive kontaktet om andre tjenester , produkter eller kommercielle interesser.
 • som indeholder links til kommercielle tjenester eller hjemmesider , hvor det ikke udtrykkeligt er tilladt.
 • som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt , som det ved lov er forbudt at sælge.
 • som indeholder virus eller anden computer-kode , filer eller programmer , som har til formål at afbryde , ødelægge eller begrænse brugen af computer-software , hardware eller telekommunikationsudstyr. 
 • som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på den besøgte hjemmeside eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste.
 • som udnytter vildledende e-mailadresser , fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold.

Desuden forpligter du dig til IKKE at:

 • kontakte nogen , som har bedt om ikke at blive kontaktet.
 • forfølge eller på anden måde generer andre.
 • indsamle personlige oplysninger om andre med henblik på kommercielle eller ulovlige formål.
 • bruge automatiske metoder , inklusiv scripts , spiders , robotter , crawlere , værktøjer til data mining eller lignende til at downloade data fra eller uploade data til den besøgte hjemmeside.
 • uploade irrelevant indhold , gentage upload af det samme eller lignende indhold eller på anden måde belaste vores infrastruktur med urimelige eller uforholdsmæssigt store datamængder. 
 • forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores system eller netværk , eller deltage i enhver aktivitet , som søger at forstyrre , forringe eller belaste vores tjenester.

Vi gør opmærksom på , at det følger af ophavsretsloven  , at det kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst el.lign., hvis dette sker ”i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor bl.a. ikke kopiere andres materiale ind i dit indlæg.

 

Ophavsretlig beskyttelse.

Du bør antage, at alt , hvad du ser eller læser på den besøgte hjemmeside , er beskyttet af ophavsret , medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiden må bruges i henhold til disse betingelser.
Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites , som Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Billederne og tekst tilhører enten Quickfinder.dk eller bruger , uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning.

 

Ingen garanti for indholdet.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) garanterer ikke for , at indholdet på hjemmesiden er korrekt. Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS)påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte hjemmeside.

 

Brug af siden er for egen risiko.

Brugen af den besøgte hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) eller andre , som er involveret i at designe , fremstille eller publicere hjemmesiden , er ansvarlige for direkte , indirekte , hændelige eller følge skader , der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) kan således ikke blive erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab , som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiderne.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) er heller ikke ansvarlig for , og påtager sig ikke erstatningsansvaret for , skader eller virus , der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af hjemmesiden.
Det samme gælder for din eventuelle downloading af tekst , billeder , materiale , data , video eller lyd fra hjemmesiderne.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) kan ikke holdes ansvarlig for produktudbud , informationer eller handlinger fra tredjeparters reklamer , og såfremt en bruger af Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) beslutter sig for at handle på baggrund af disse , sker dette uden ansvar fra Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS)

 

Eneret til logoer og varemærker.

Alle varemærker og logoer , der vises på Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider tilhører eller administreres af Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS). Du har hverken licens eller ret til indhold på hjemmesiderne.

 

Tredjemands hjemmeside.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) er ikke ansvarlig for indholdet af linkede hjemmesider eller andre hjemmesider , linket til og fra Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider , der er linket til fra Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmeside, sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) garanterer hverken udtrykkeligt eller underforstået for korrektheden , lovligheden , pålideligheden eller gyldigheden af indhold på tredjemands hjemmesider. Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab , skade , krav eller erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf , som er direkte eller indirekte tilgængelig via Tablebycopenhagen.dk (Table By Copenhagen ApS) hjemmeside.

Med venlig hilsen

Table By Copenhagen ApS
Gydevang 41
3450 Allerød
CVR.nr. 40216960

Sidst opdateret: Februar 2021